สพป.เพชรบุรี เขต 2 รับชม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

3 พฤศจิกายน 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 25 พร้อมด้วย ดร.มานิตย์ สีสง่า, นายอดิศร โยธะชัย, นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และทีมบริหารฯ ร่วมชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 40/2564 เพื่อรับทราบการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อด้วยประชุมทีมบริหารเพื่อแจ้งข้อราชการ และติดตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ ประกายพฤกษ ทรงฤทธิ์