ประชุม ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่1/2564

11 พฤศจิกายน 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 11 -12 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)