สพป.เพชรบุรี เขต 2 อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ รุ่นที่ 4

25 พฤศจิกายน 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงการพัฒนางาน (ว.PA : Performance Agreement) ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ปรพล แก้วชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์ สพป.กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 4 จำนวน 160 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี มอบเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด