ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเขื่อนเพชรฯ

1 ธันวาคม 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายอดิศร โยธะชัย รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และนางอังคณา เลิศล้ำ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน โรงเรียนเขื่อนเพชรฯ ที่เปิดการเรียนการสอนแบบ On-site และ On-line ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ณ โรงเรียนเขื่อนเพชรฯ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด