ตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 (บ้านต้นเกด)

1 ธันวาคม 2564 นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายพงษ์โรจน์ เรืองศรี ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล (ICT) และ นางสาวนุชลี เอี่ยมสินผอ.โรงเรียนบ้านท่าเรือ ประธานศูนย์เครือข่ายแก่งกระจาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite และ Online ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้คณะครูและนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านต้นเกด อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี บันทึกภาพ สิโรตม์ อินทรเนตร