สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์

13 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรมแกรม Google Meet โดยมี รอง สพป.เพชรบุรี เขต 2 และกลุ่มศึกษานิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี