สพป.เพชรบุรี เขต 2 สอบสัมภาษณ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ

22 ธันวาคม 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.มานิตย์ สีสง่า และ นายอดิศร โยธะชัย รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 สัมภาษณ์ผู้เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (1) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.กลุ่มนเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ณ ห้องปันสุข สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด