สพป.เพชรบุรี เขต 2 จัดอบรมผู้้ปฏิบัติงานเงินอุดหนุนฯ

24 ธันวาคม 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 มอบหมายให้ ดร.มานิตย์ สีสง่า รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธาน เปิดการอบรมครูผู้ปฏิบัติงานเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ของอำเภอท่ายาง และอำเภอชะอำ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน และสร้างความเข้าใจการดำเนินงานของสถานศึกษา ที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนฯ ให้ถูกต้องตามขั้นตอน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสรายุทธ อนันตศิริ ผอ.โรงเรียนวัดบ่อบุญฯ และทีมงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด