สพป.เพชรบุรี เขต 2 ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่

24 ธันวาคม 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ. สพป.เพชรบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายสิทธิชัย สารมาศ และ นายอดิศร โยธะชัย รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ปฐมนิเทศและให้โอวาสแก่ข้าราชการครูแะละบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน 18 ราย ณ ห้องประชุมบุญล้อม สุขโข สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี บันทึกภาพ ประกายพฤกษ ทรงฤทธิ์