สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประชุมจัดทำแผนการขับเคลื่อนการเรียนรวมฯ

13 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 มอบหมายให้ ดร.มานิตย์ สีสง่า รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุมการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 1/2565 เน้นนโยบาย “สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนนักศึกษาไทยอบอุ่น” ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด