สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประชุมการประเมินตัวชี้วัด ที่ 4.2 (PMQA ๔.๐)

1 มีนาคม 2565 ดร.มานิตย์ สีสง่า รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเข้าร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานสู่ระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) ตามแนวทางการประเมินตัวชี้วัดฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565 ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมพินิจสมณการ สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ เพ็ญศรี ฉิมโหมด