เปิดการฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

1 เมษายน 2565 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง และมอบวุฒิบัตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง จำนวน 32 คน ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี บันทึกภาพ ทีมงานประชาสัมพันธ์