ประชุม ผอ.เขต ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565

5 เมษายน 2565 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.มานิตย์ สีสง่า, นายอดิศร โยธะชัย รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และทีมบริหารฯ ร่วมประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อมอบนโยบายแผนการดำเนินงานและติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมพินิจสมณการ สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี บันทึกภาพ เพ็ญศรี ฉิมโหมด