ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท

18 เมษายน 2565 นายอดิศร โยธะชัย รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาปริญญาโท จากวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา จำนวน 7 คน ณ ห้องประชุมบุญล้อม สุขโข สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี บันทึกภาพ เพ็ญศรี ฉิมโหมด