สพป.เพชรบุรี เขต 2 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2565

12 เมษายน 2565 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.มานิตย์ สีสง่า, นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และข้าราชการในสังกัด ร่วมทำกิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน เพื่อความเป็นศิริมงคล และสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ซึ่งทำเป็นประจำทุกปี ณ สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ เพ็ญศรี ฉิมโหมด