สพป.เพชรบุรี เขต 2 ต้อนรับคณาจารย์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

21 เมษายน 2565 นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.จำรัส แจ่มจันทร์, ดร.ทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรี ปานศิริ อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เนื่องในโอกาสที่มาปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท จำนวน 7 คน ที่มาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ณ สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี บันทึกภาพ เพ็ญศรี ฉิมโหมด