สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประชุมธุรการโรงเรียน

27 เมษายน 2565 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 มอบหมายให้ ดร.มานิตย์ สีสง่า รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) ครั้งที่ 1/2565 มีธุรการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 101 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ เพ็ญศรี ฉิมโหมด