ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

2 พฤษภาคม 2565 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 มอบหมายให้ ดร.มานิตย์ สีสง่า รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ให้โอวาทและชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่บรรจุใหม่ จำนวน 13 ราย ณ ห้องประชุมบุญล้อม สุขโข สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี บันทึกภาพ เพ็ญศรี ฉิมโหมด