สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประชุมคณะทำงานและวิทยากรฝึกอบรมลูกเสือ

3 พฤษภาคม 2565 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายอดิศร โยธะชัย รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะทำงานและวิทยากรฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมบุญล้อม สุขโข สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี บันทึกภาพ เพ็ญศรี ฉิมโหมด