ประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565

3 พฤษภาคม 2565 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.มานิตย์ สีสง่า, นายอดิศร โยธะชัย รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และทีมบริหารฯ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565 เพื่อรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาและการเตรียมความพร้อม ก่อนภาคเรียน ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี บันทึกภาพ เพ็ญศรี ฉิมโหมด