ประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) เพื่อร่างคู่มือการปฏิงานของกลุ่มนโยบายและแผน

วันที่26 กรกฎาคม 2565 กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) เพื่อร่างคู่มือการปฏิงานของกลุ่มนโยบายและแผน ณ ห้องประชุมพินิจสมณการ สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ .เพรบุรี