สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะฯ

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์รายการ โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการลดภาระและการจัดซื้อคุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามหลักการจำแนประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ด้วยความโปร่งใส คุ้มค่า และตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุมบุญล้อม สุขโข สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 

ภาพเพิ่มเติม : คลิก