ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดภาคเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาว

วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565 นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายวรโชติ ศรีปรีชาพัฒนะ และ น.ส.อรพินท์ น้อยคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการจัดการเรียนการสอนของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยาว ที่เปิดภาคเรียนที่ 2/2565 และติดตามอาหารกลางวันของนักเรียน โดยมี นางภัทรกานต์ ทัศน์แก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านหนองยาว และคณะครู ให้การตอนรับ

ภาพเพิ่มเติม : คลิก