สพป.เพชรบุรี เขต 2 ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายปริญญา พวงจันทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง, นางอังคณา เลิศล้ำ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล, นางณัฎฐิยา แก้วถาวร ผอ.นโยบายและแผน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันต้อนรับ นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เนื่องในโอกาสที่มาตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้สนุกโดยใช้เทคนิคบันได 4 ขั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 

ภาพเพิ่มเติม : คลิก