สพป.เพชรบุรี เขต 2 จัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 67

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมพิธีทางศาสนา พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และอ่านสารจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 67 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง

ภาพเพิ่มเติม : คลิก