สพป.เพชรบุรี เขต 2 มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “คุรุชนคนคุณธรรม

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ “คุรุชนคนคุณธรรม” ของผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูสอนโรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ทำคุณงามความดี ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จเพชรบุรี

ภาพเพิ่มเติม : คลิก