สพป.เพชรบุรี เขต 2 มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “ครูดี ในดวงใจ”

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา รอง ผอ. สพป.เพชรบุรี เขต 2 มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูดี ในดวงใจ” และ “ครูดีศรีเมืองเพชร” ประจำปี พ.ศ. 2566เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครูโรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ภาพเพิ่มเติม : คลิก