องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาฯ (บ้านป่าเด็ง)

พฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 , นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2, น.ส.อรพินท์ น้อยคำ และ น.ส.อมรัตน์ คันชั่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 ร่วมกันต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ภาพเพิ่มเติม : คลิก