องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหุบกะพง

พฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 , นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2, น.ส.อรพินท์ น้อยคำ และ น.ส.อมรัตน์ คันชั่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 ร่วมกันต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหุบกะง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ภาพเพิ่มเติม : คลิก