สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนพื้นที่สูงฯ

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี ่เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียน ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมี นายศิริศาสตร์ ส่องแสง, ดร.นันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 13 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุญล้อม สุขโข สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ภาพเพิ่มเติม : คลิก