ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมความปลอดภัยในโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย และการอ่านออกเขียนคล่อง โดยมี น.ส.นันท์สินี ทวิสุวรรณ รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว และคณะครู ให้การต้อนรับ

ภาพเพิ่มเติม : คลิก