กิจกรรมสัมพันธ์พบปะพูดคุยชมรมผู้บริหาร อ.ชะอำ

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 มอบหมายให้ ดร.นันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์พบปะพูดคุยของชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอชะอำ (ชบ.ชอ.) ครั้งที่ 3/2566 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและมอบนโยบายที่สำคัญของ สพฐ. ทั้ง 4 ด้าน ให้โรงเรียนร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดอำเภอชะอำ จำนวน 26 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม ณ SC Food ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

ภาพเพิ่มเติม : คลิก