ศน.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองขานาง

อังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 น.ส.อรพินท์ น้อยคำ ศึกษานิเทศ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนบ้านหนองขานาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เพื่อติดตามการบริหารการจัดการศึกษาตามแนวนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. ทั้ง 4 พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมห้องเรียนและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะครูและ นักเรียน โดยมี นางณิชกานต์ เขี้ยวแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านหนองขานาง ให้การต้อนรับ

ภาพเพิ่มเติม : คลิก