ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านในดง

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายวรโชติ ศรีปรีชาพัฒนะศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนบ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญ 4 ด้าน ของ สพฐ. คือ 1. ด้านความปลอดภัย 2. ด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 3. ด้านคุณภาพ และ 4. ด้านประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมห้องเรียน และให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะครูและนักเรียน โดยมี นางธนวรรณ อภัยพงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านในดง และคณะครู ให้การต้อนรับ

ภาพเพิ่มเติม : คลิก