สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางอังคณา เลิศล้ำ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประเมินครูผู้สอนเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565” เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กประถมให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถแก้ไขปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้องร่วมกับผู้สอนวิชาวิทยาศสาตร์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุญล้อม สุขโข สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.พชรบุรี