สพป.เพชรบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระตากสินมหาราช

พฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ดร.วีระ บัวผัน ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 มอบหมายให้ ดร.นันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และบุคลากรกลุ่มศึกษานิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ร่วมพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมี นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี บันทึกภาพ เพ็ญศรี ฉิมโหมด