สพป.เพชรบุรี เขต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างบ้านและชุมชนฯ

พุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ดร.วีระ บัวผัน ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ระหว่าง 7 ภาคีเครือข่าย เพื่อประสานความร่วมมือของวัด ชุมชน โรงเรียน และส่วนราชการ สู่การพึ่งพาตนเองอย่างเข้มแข็ง โดยมี นายณัฎฐชัย นำพูลสุขสันต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) อ.เมือง จ.เพชรบุรี บันทึกภาพ เพ็ญศรี ฉิมโหมด