สพป.เพชรบุรี เขต 2 ทบทวนการทำงานฯ

พุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ดร.วีระ บัวผัน ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 มอบหมายให้ ดร.นันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมทบทวนการทำงาน (After Action Review) งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี บันทึกภาพ ประกายพฤกษ์ ทรงฤทธิ์