สพป.เพชรบุรี เขต 2 เปิดโครงการฝึกอบรมและสอบเครื่องหมายลูกเสือฯ

พุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256 นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและสอบเครื่องหมายลูกเสือโลก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และโครงการฝึกอบรมและสอบวิชาเครื่องหมายวิชาพิเศษให้แก่ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ รุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษปีที่ 2 โรงเรียนขยายโอกาส ระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีโรงเรียนขยายโอกาสเข้าร่วมโครงการฯ 21 โรงเรียน จำนวน 613 คน ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี