ประชุมประธานศูนย์เครือข่าย

อังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นางธนวรรณ อภัยพงศ์ ประธานชมรมผู้บริหารสถานศึกษา เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 โดยมีประธานอำเภอและประธานศูนย์เครือข่ายทั้ง 18 ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุญล้อม สุขโข สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี