สพป.เพชรบุรี เขต 2 ชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการฯ (RT)

อังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา รอง.ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับศูนย์สอบ สำหรับโรงเรียนทั่วไปในสังกัด, โรงเรียนตามโครการพระราชดำริฯ และโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาพิเศษ เพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง โดยกำหนดการประเมินในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี