สพป.เพชรบุรี เขต 2 ชี้แจงคณะกรรมการการทดสอบฯ (O-NET)

ศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ขั้นพื้นฐาน (O – NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับสนาม ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้การดำเนินการทดสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมี นักเรียนเข้าสอบครั้งนี้ จำนวน 1,785 คน ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 .ท่ายาง จ.เพชรบุรี