สพป.เพชรบุรี เขต 2 เปิดงาน NR house 2024 STI Farm เมล่อนปันสุขฯ

อังคารที่ 30 มกราคม 2567 นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน NR house 2024 “STI Farm เมล่อนปันสุข ปลูกด้วยรัก ฟูมฟักด้วยใจ ครั้งที่ 2” พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ โรงเรียนบ้านหนองโรง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี