สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประชุมทีมบริหารฯ

พฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ดร.วีระ บัวผัน ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุม รอง ผอ.สพป. และทีมบริหารฯ เพื่อเตรียมความพร้อมรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มาติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมบุญล้อม สุขโข สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี