รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านพุเข็ม

อังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.วีระ บัวผัน ผอ. สพป.เพชรบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางชวัลลักษณ์ นครวงษ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2, ดร.อมรรัตน์ คันชั่ง ศึกษานิเทศก์ และ น.ส.อาทิตยา โกงกาง ผอ.โรงเรียนบ้านแม่คะเมย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านพุเข็ม อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายยุทธศาสตร์ และจุดเน้นของ สพฐ. โดยมี คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ