สพป.เพชรบุรี เขต 2 ร่วมประชุมกับ สพฐ. ผ่านระบบ Zoom Meeting

พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567 ดร.วีระ บัวผัน ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางประกาย แสนกล้า ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมข้อราชการเร่งด่วน เรื่องการคัดเลือกครูผู้ช่วย, การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา และการจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักการภารโรง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สพป.เพชรบุรี เขต 2