เพชรบุรี เขต 2 ทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ รอง ผอ.สพท.

พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567 นายชาญณรงค์ อินอิว รอง ผอ.สพป. เพชรบุรี เขต 2 ทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมพินิจสมณการ สพป.เพชรบุรี เขต 2