สพป.เพชรบุรี เขต 2 รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

พฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 ดร.วีระ บัวผัน ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายชาญณรงค์ อินอิว รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และนางวรนิษฐา บัวศิริ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมงานรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เนื่องในวันประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชกรารจังหวัดเพชรบุรี