สพป.เพชรบุรี เขต 2 เคารพธงชาติ

14 ธันวาคม 2563
นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารฯ ข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัด ทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ ลานเอนกประสงค์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ ประกายพฤกษ์ ทรงฤทธิ์ ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด