สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประชุมวันครู ปี 2564

14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น.
นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 ของประธานศูนย์เครือข่าย ครั้งที่ 1 /2563 เพื่อเตรียมการจัดงานวันครู โดยมี นายอดิศร โยธะชัย, นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2, ประธานศูนย์เครือข่าย 18 ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุญล้อม สุขโข สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด